Other translations: English, Russian, Polish, Greek, German, Spanish, Chinese, French

Seks Spørgsmål

Sindets måder at vise sig på er mere mangfoldige end selv støvgran i solskin.
Er her en sand yogi, der ser alle tilsynekomster som det, de faktisk er?

Tings grundlæggende natur kan på ingen måde skabes af årsager og omstændigheder.
Er her en sand yogi, der gennemskærer alt og blotlægger den?

Bevidsthedernes prompte impuls kan end ikke hundrede hævede kastespyd forhindre.
Er her en sand yogi, der forstår at lade sine idéer om dem falde?

Den rationelle bevidstheds bevægelser kan end ikke en jernkiste spærre inde.
Er her en sand yogi, der forstår, at tanker er tomme for egennatur?

Nydelserne ved sansegenstande opgives end ikke af vidomsguder.
Er her en sand yogi, der afslappet er til stede i sansernes væld?

Tilsynekomster af de seks sansers genstande kan end ikke stoppes af en buddhas hånd.
Er her en sand yogi, der ser, at de ikke er virkelige genstande?

 

Sunget af Djetsun Milarepa. Tibetansk side 270. Under vejledning af Khenpo Tsultrim Gyamtso, oversat til dansk af Mette Harboe og Birgit Scott, 2013